Digitale Transformatie / Smart Cities

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

digitalisering t.b.v. regio-identiteit

Data- en KennisHub Gezond Stedelijk Leven

Interim opdracht voor de Economic Board Utrecht om te komen tot een coherente digitale strategie ten behoeve van economische- en werkgelegenheidsgroei in de Utrecht Region (Provincie Utrecht en de regio Gooi en Eemlanden). De regio Utrecht ambieert de meest gezond stedelijke leefomgeving van Europa te worden. Door zich te profileren met toonaangevende partijen binnen de regio als RIVM, de Universiteit Utrecht, UMCU en andere kan een herkenbare regiosignatuur worden gecreerd. Vanuit de Economic Board Utrecht is samen met het RIVM en het exposomeprogramma van de Universiteit Utrecht de Data- en KennisHub Gezond Stedelijk Leven (DKH-GSL) gerealiseerd. De DKH-GSL  is een open platform van publieke en private organisaties waarin met inwoners samen aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving wordt gewerkt. De hub ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. 

Sinds de realisering van de Hub hebben een groot aantal publieke en private partijen zich gemeld als partner binnen het initiatief. 

Voor meer informatie over de DKH-GSL zie hier

Met de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven als basisingredient is tevens voorgesorteerd op een publieke EDIH (European Digital Innovation Hub). 

Voor meer informatie, neem contact op met Klaes Sikkema (Klaes.Sikkema@we-cpv.nl). 

Terug naar overzicht

Data- en KennisHub Gezond Stedelijk Leven