Digitale Transformatie

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Adviestraject Digitalisering

Digitalisering VTH

In opdracht van de Provincie Noord Brabant is in samenwerking met het Big Data Value Center en TNO onderzoek gedaan en advies uitgebracht t.b.v. digitalisering van de VTH Taakuitvoering. De provincie wil haar VTH taken anders gaan invullen. In het integrale beleidskader kiest ze daarbij voor een meer integrale benadering van vergunningverlening. Tegelijkertijd wordt bij het uitvoeren van de handhaving en toezichtstaken sterk ingezet op partnering en samenwerking met andere stakeholders. De provincie wil in dit kader de mogelijkheden van digitalisering optimaal benutten. Niet alleen in de manier van vergunning verlenen, toezicht houden en handhaven, maar ook door het gebruik van nieuwe kennis en vaardigheden die door nieuwe technologieën mogelijk worden of ondersteund kunnen worden.

Onderzoek is gedaan bij betrokken organisaties zoals de Omgevingsdiensten, Milieudienst, Natuurbescherming, Politie, Provincie en landelijke overheid. Op basis van interviews en workshops zijn kansen en bedreigingen in kaart gebracht en vertaald naar vergezichten die zijn gematched met beleidsdoelstelling. Deze zijn vervolgens op basis van beschikbare digitale technologie vertaald naar een realistische roadmap voor een stapsgewijs digitaliseringsproces.  

 

Voor meer informatie, neem contact op met Klaes Sikkema (Klaes.Sikkema@we-cpv.nl). 

Terug naar overzicht

Digitalisering VTH