Smart Industry / Economie

Factory Of The Future (FOKUS)

FOKUS

FOKUS - staat voor: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking. De doelstelling van het project is het middels een gestructureerde aanpak proactief inzetten en verbinden van de kennis, faciliteiten en technologieën in de kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie, zodat bij 200 KMO/MKB-bedrijven potentieel innovaties kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd die hen helpen te transformeren naar een Fabriek van de Toekomst (FvdT). Vlaanderen en Nederland gaan binnen dit project intensief samenwerken en kennis bundelen om de gezamenlijke kennislab-infrastructuur beschikbaar te maken voor het industrieel KMO/MKB dat hiermee voordelen kan behalen in het realiseren van hun uitdagingen die voortkomen uit de transitie naar de Fabrieken van de Toekomst. In dit project focussen  we op twee technologieën die een sleutelrol spelen in de FvdT:

1)   flexibele operator ondersteuning op de werkplek m.b.v. (collaboratieve) robots en augmented reality (AR)

2)   geconnecteerde werkplaats: Slimme integratie en connectie van machines op de werkplek in de context van complexe hoogwaardige componenten/producten

Terug naar het overzicht

FOKUS