Smart Industry / Economie

Fieldlab Industriele Elektrificatie

verduurzaming door elektrificatie

Fieldlab Industriele Elektrificatie

De industriële regio Rotterdam heeft zowel een klimaat- als een sociaal-economische uitdaging. De industrie heeft een nieuwe toekomst nodig waarin de CO2-uitstoot drastisch wordt verminderd met behoud van een leidende positie voor de chemische en procesindustrie in de regio Rotterdam. Een van de meest belangrijke oplossingsrichtingen voor deze regio is de inzet van hernieuwbare energie in de industrie, ook wel industriële elektrificatie of Power-2-X genoemd. Nieuwe elektrificatietechnologieën helpen de industrie om duurzame in plaats van fossiele energiebronnen in te zetten voor hun fabricageprocessen en om direct groene elektriciteit te gebruiken in het omzetten van nieuwe grondstoffen in producten.

Samen met de klimaattafel in Rotterdam hebben we gekozen voor een fieldlab-aanpak. Het Field Lab Industrial Electrification (FLIE) helpt mee innovatieve oplossingen naar de praktijk te brengen voor zowel het klimaatprobleem als voor de transitie-uitdaging. Elektrificatie van de energie-intensieve procesindustrie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de gestelde uitdagingen. Ons haalbaarheidsonderzoek toont een behoefte aan innovatieve oplossingen door middel van elektrificatietechnologie voor de warmtebehoefte (Power-to-Heat) en voor chemische processen (Power-to-Chemicals). Daarnaast laat het de behoefte zien aan een informatie- en gidsfunctie van het Field Lab, bijvoorbeeld in de vorm van een Solutions Center dat bedrijven helpt met het ontwikkelen en implementeren van elektrificatieoplossingen. Zowel de economische impact als de technische haalbaarheid van deze technologieën moet worden beoordeeld, waar een Solutions Center ook in kan ondersteunen.

Terug naar overzicht

Fieldlab Industriele Elektrificatie