Duurzaamheid/ Veehouderij/ Economie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Samenwerking voor duurzame stalinnovaties

Gezien groeiende urgentie voor de verduurzaming van de veehouderij, zijn er nog maar weinig duurzame stalsystemen beschikbaar; stalsystemen die beter zijn voor mens, dier, milieu en boer. De ideeën zijn er echter wel: ideeën voor nieuwe werkingsprincipes of nieuwe toepassingsgebieden daarvan op het boerenerf.  Het is van belang dat deze ideeën een concrete stap verder worden gebracht.  

De Provincie Noord-Brabant heeft FME gevraagd om capaciteit in te zetten om zulke ideeën verder te brengen door samenwerking te faciliteren en ze te concretiseren door middel van het gezamenlijk bouwen van business- innovatie- en ondernemingsplannen. Met het maken van een plan kunnen de ins- en outs van een samenwerking worden besproken, worden businesshypothesen zichtbaar en getest, wordt het mogelijk andere partijen uit de keten aan te haken, en onstaat een basis om financiering op te halen.  

WE-cpv heeft in opdracht van FME en de Taskforce Toekomstbestendige Stallen het project geinitieerd en het voorstel geschreven. Voor de inhoudelijke uitvoering wordt samengewerkt met deskundigen vanuit FME, ZLTO, een flexibele schil van deskundigen. Ondertussen zijn 8 innovaties verder geholpen. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met Xander Pieterse (Xander.Pieterse@we-cpv.nl).

Samenwerking voor duurzame stalinnovaties