Circulaire Economie/ Duurzaamheid

Lifeport Circular Lab

Een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Living Lab Delta Oost

De regio Arnhem Nijmegen is een lerende regio met duurzaamheid in het DNA. Echter, een goed daarmee samenhangend netwerk van kennispartijen en partners ontbreekt. The Economic Board Gelderland, Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Gemeente Arnhem, Nijmegen en Duiven nemen initiatief om de opgaven rond de regio Arnhem Nijmegen in de praktijk te verbinden aan een kenniswerk gericht op 'Slimme Circulariteit'. Het idee is om dit middels een Living Lab vorm te geven; Lifeport Circular Lab: een living lab voor een toekomst- en klimaatbestendige circulaire economie. 

Het doel: het inzetten van een netwerk van deskundigen, innovatieve bedrijven, belangenorganisaties, overheidsinstanties en betrokken burgers om in de praktijk, al lerend en al onderzoekend aan de gang te gaan met duurzame en circulaire oplossingsrichtingen voor regionale opgaven.

WE-CPV werkt hier samen met NC Advies en Spectrum Elan. Aan de hand van de eerste 4 geïdentificeerde regionale opgaven ontwikkelen we eerste gedragen plannen die een basis gan bieden voor besluitvorming over - en de opzet van 4 pilotprojecten en het Living Lab Delta Oost als geheel. De eerste vier opgaven zijn: 

  • De (circulaire) ontwikkeling stationsgebied Nijmegen; 
  • Hittebestendigheid en koele routes in Arnhem;
  • Het bedrijventerrein Innofase, Duiven, met een grondstoffenhub voor circulaire grondstoffenketens; 
  • Korte ketens en duurzame regionale tuinbouw bij Nextgarden, Lingewaard.

Rond deze opgaven ontstaat nu een samenhangend netwerk van kennisinstellingen, overheidsinstanties, bedrijven en belangenorganisaties, wordt een voor de regio relevante kennisagenda opgbouwd en worden eerste plannen ontwikkeld (voor de 4 pilots en voor het overkoepelende Living Lab). De stappen: identificatie van opgaven, verkenning, voeding, vorming, de ABCD methode (zie ‘the natural step’), het opzetten van de businesscases en het, van hieruit,  identificeren van de rollen en de meerwaarde van het overkoepelende lab. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met Xander Pieterse (Xander.Pieterse@WE-CPV.nl).

Living Lab Delta Oost