Kennismanagement & Digitale Transformatie

Rijkswaterstaat Kennisboom en -Profielen

digitalisering t.b.v. strategische personeelsplanning

Kennisboom en kennisprofielen

Het is een gegeven dat kennis binnen veel organisaties een van de meest ondergewaardeerde en verwaarloosde aspecten is. Uit onderzoeken blijkt dat slechts zo’n 15% van de binnen organisaties aanwezige (relevante) kennis op effectieve wijze wordt ingezet. Voor goede kennisuitwisseling en samenwerking is een goed inzicht in aanwezige en benodigde kennis van belang. Voor Rijkswaterstaat is onderzoek gedaan naar alle voor RWS relevante kennisgebieden waarbij onderscheid is gemaakt tussen hoofdkennisvelden en onderliggende kennisvelden. Deze kennisvelden worden in de vorm van een interactieve (clickable) kennisboom weergegeven waarbij metadata ten aanzien van betreffende kennisvelden en koppelingen met de primaire processen van RWS zichtbaar worden. Rondom de kennisboom is vervolgens een samenhangende organisatie van communities of practice ingericht.

Daarnaast zijn mock-ups voor tooling ontwikkeld waarmee persoonprofielen kunnen worden gekoppeld aan de kennisboom. De organisatie krijgt hierdoor een actueel en adequaat inzicht in de binnen de organisatie aanwezige kennis en competenties. Aanwezige kennis en competenties kunnen hiermee worden gematched op middellange en lange termijn opgaves waaruit de organisatie inzicht verkrijgt in de concrete kennisbehoefte op deze termijn (te vertalen naar re-skilling / up-skilling van de bestaande populatie en in tijdige aanname en/of inhuur van ontbrekende kennis en competenties). 

 

Voor meer informatie, contact Klaes Sikkema (Klaes.Sikkema@we-cpv.nl).

Terug naar overzicht

Kennisboom en kennisprofielen