Smart Industry / Economie

TechniekCoalitie

skills voor de toekomst

TechniekCoalitie

De Techniekcoalitie is een gezamenlijke initiatief van Zuid-Nederland met regio’s Brainport Network, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM opleidings- en ontwikkelingsfonds metaalbewerking, A&O en OTIB voor Leven Lang Ontwikkelen. Met dit initiatief willen zij kleine en middelgrote technische bedrijven in Zuid-Nederland intensief ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen voor de competenties en beroepen van de toekomst. 

Techniekcoalitie koppelt het netwerk, de deskundigheid en middelen van de drie landelijke technische maakbranches en scholingsfondsen aan capaciteit, middelen en plannen in Limburg. De provincie Limburg brengt de partijen bij elkaar en ondersteunt ze met een bedrag van € 1.117.730,00.

Het totale project loopt vier jaar, waarvan de provincie Limburg de eerste twee jaar ondersteunt. De komende tijd zal het programma nader worden ingericht, in overleg met alle betrokken partijen. Het doel is om 165 bedrijven te helpen bij het maken van verander- en strategische personeelsplannen, ongeveer 1.400 werknemers op te leiden en bij te scholen en 100 mensen vanuit een uitkeringssituatie te laten instromen. Daarnaast wil men met het project input genereren voor vernieuwde en modulair opgezette onderwijsmodules voor werkenden, vijftien hybride techniekdocenten opleiden en 120 praktijkopleiders ondersteunen. Ten slotte is het de bedoeling om 800 bedrijven en 2.800 werknemers voor te lichten over leven lang ontwikkelen, methodieken voor werkplekleren en modules voor e-learning uit te rollen en 5% minder uitval van leerlingen in het initieel technisch onderwijs te realiseren.

In opdracht van FME heeft WE Consulting, Projects & Venturing de coalitie helpen samenstellen, het project ontwikkeld, de business case gebouwd en de subsidie aangevraagd (OPZuid).

Terug naar overzicht

TechniekCoalitie