Kennisvalorisatie / Economie

Thematic Technology Transfer, Smart Systems

Verbinden wetenschap en samenleving

TTT Smart Systems (Equator Research)

Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) hebben in 2019 € 24 miljoen uitgetrokken om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Hiermee worden investeerders gestimuleerd om geld te steken in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT) en is verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De TTT-regeling komt uit de middelen van het Toekomstfonds en is bedoeld om onderzoeksorganisaties te helpen kennis te delen en voorziet kennis-startups van startkapitaal.

Samen met Equator Research heeft WE Consulting, Projects & Venturing in opdracht van de 4TU en TNO is een consortium van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders gebouwd en is met Innovation Industries onder de titel SmarTTT een projectplan voor ‘smart systems’ in bijvoorbeeld auto’s, robots voor thuis toepassingen en productie van voedsel opgesteld.

Het consortium voor Smart Systems bestaande uit de technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen), TNO en Innovation Industries is één van de in totaal drie consortia die ieder 8 miloen toegekend heeft gekregen.

berichtgeving zie hier 

"Minister Van Engelshoven (OCW): “Met deze middelen stimuleren we dat de samenleving de vruchten plukt van de kennis van wetenschappers. De onderzoeksorganisaties  gaan de komende zes jaar samenwerken en gaan op zoek naar startups zodat met hun kennis producten en diensten worden ontwikkeld voor slimme, interactieve elektronica in bijvoorbeeld operatiekamers en voor maatschappelijke vraagstukken rond milieu.”

"Staatssecretaris Keijzer (EZK): “De  TTT-regeling helpt hoogwaardige kennisbedrijven van de grond te krijgen die economisch belang koppelen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals oplossingen voor hart- en vaatziektes en een betere omgang met grondstoffen.”

Terug naar overzicht

TTT Smart Systems (Equator Research)