Get a team. Get a plan. Get funded. GO!

149
Consulting | Projects | Venturing

WE-CPV is een nieuwetijdse en dynamische speler in de adviesbranche. 

WE acteert als daadkrachtige ontwikkelaar, bruggenbouwer, verbinder en aanjager. Met onze partners en klanten werken we aan passende, eigentijdse oplossingen die bijdragen aan een beter nalatenschap voor volgende generaties; als consultant, kwartiermaker, projectmanager en/of mede-ondernemer. 

Bekijk hier onze cases

Visie

Zo veel meer is mogelijk! 

De snelheid van technologische voortgang is duizelingwekkend, er ontstaan nieuwe interessante businessmodellen en we zien overheid, kennisinstellingen en bedrijven elkaar steeds vaker opzoeken. Veel meer is mogelijk. De succesvolle toepassing van innovatie binnen complexe opgaven en transities vraagt om een hands-on aanpak en ijzersterke coalities; het werkterrein van WE. 

Werkwijze

De kracht van WE zit in onze ervaring om samenwerkingsverbanden te bouwen en gedragen innovatieprojecten en business cases te ontwikkelen en uit te rollen.

Wij zijn gewend aan de praktijk van samenwerking met - en tussen verschillende partners en weten hoe we elkaar op één lijn krijgen. Door onze aanpak vervaagt de scheidslijn tussen klant en adviseur. We zijn samen één team dat voor de beste oplossing gaat. 

Amy Poehler

“Find a group of people who challenge and inspire you, spend a lot of time with them, and it will change your life forever.”