Over ons

Consulting | Projects | Venturing

WE is een modern advies- en projectbureau dat midden in de steeds bewegende wereld staat; een nieuwetijdse en dynamische speler in de adviesbranche.

We zijn gespecialiseerd in adviesopdrachten, business development en projectontwikkeling op het gebied innovatie en systeembrede opgaven. We werken nauw samen met brancheorganisaties, kennisinstellingen, overheden en andere bedrijven. 

Bekijk hier onze cases

Visie

Voor ons werk is een hands-on adviesaanpak en goede samenwerking onontbeerlijk. 

Onze benadering is succesvol bij innovatieve projecten waar klanten willen samenwerken met andere partners. Het actief en effectief combineren van onze kennis, ervaring en netwerken met die van de klant geeft een extra dimensie aan onze consultancy. Samen werken we aan het gewenste resultaat.

Werkwijze

De kracht van WE zit in onze ervaring om gedragen innovatieprojecten te ontwikkelen.

Wij zijn gewend aan de praktijk van samenwerking tussen verschillende partners en weten hoe we hen op één lijn kunnen krijgen. Gezamenlijk zetten we uw idee om in een uitvoerbaar project-, business- of innovatieplan. Ook kunnen we u helpen het plan te implementeren in het dagelijkse proces van uw bedrijf of instelling. 

Door onze manier van werken vervaagt de scheidslijn tussen klant en adviseur, waardoor er 1 team ontstaat. Met de kracht van deze samenwerking willen we een duurzaam, oplossingsgericht en economisch haalbaar eindresultaat behalen. Het resultaat staat centraal en het adviestraject staat in dienst van het resultaat voor de klant.

Onze benadering is actiegericht en eigenwijs. Zo kan onze rol die van consultant, projectmanager of mede-ondernemer zijn. We zijn zowel ontwikkelaar, brug tussen markt en overheid alsook aanjager. Wij leveren kwaliteit en worden inhoudelijk uitgedaagd door de diversiteit van onze opdrachten. Onze passie ligt in het samen met de klant zoeken naar passende oplossingen, die passen bij de uitdagingen van deze tijd.

Amy Poehler

“Find a group of people who challenge and inspire you, spend a lot of time with them, and it will change your life forever.”