Een topteam voor iedere opdracht

Voor elke opgave formeren we een topteam. 

Binnen WE werken senior deskundigen (consultants, kwartiermakers en projectleiders), associates en uzelf of uw eigen deskundige medewerkers samen. Voor iedere opdracht wordt een optimaal en toegewijd team samengesteld. 

We zijn een netwerkorganisatie die mee kan ademen met de opgaves waarbij we zijn betrokken. We werken met ervaren kwartiermakers, business developers, programma- en projectmanagers, financieel specialisten en subsidieadviseurs. Stuk voor stuk zijn het zelfkritische professionals die met - en van elkaar willen leren en bij wie goede samenwerking en het belang van de opdracht vooropstaan.

Biz Stone

"When you hand good people possibility, they do great things."

Ben jij:

kwartier maker

Voor onze klanten en projecten in de publieke en private sector zijn wij met regelmaat op zoek naar ervaren, inspirerende kwartiermakers die de weg bereiden voor nieuwe projecten en programma’s. Je maakt ideeën praktisch uitvoerbaar, regelt de randvoorwaarden en zorgt voor breed gedragen besluitvorming.

Je kunt goed omgaan met onzekerheid, bent creatief en mentaal lenig en kent je weg binnen zowel de publieke alsook de private sector. Je kunt vrij en onafhankelijk denken en vervlecht, middels inspiratie en praktische inzichten, organisaties tot netwerken. 

We zoeken professionals die transities willen organiseren, waar de verbetering, vernieuwing of innovatie voorop staat met als doel: nieuwe waarde toevoegen. 

Bij voorkeur heb je ruime kennis en ervaring en een eigen visie op het gebied van de energietransitie, digitalisering, industrie 4.0, health, circulariteit en/of duurzaamheid.

Waar je op kunt rekenen bij ons zijn uitdagende opdrachten waarbij je wordt geplaatst in complexe multistakeholder omgevingen met veel onzekerheden en belangen die jij in lijn moet weten te brengen met de gestelde opgave.

We bieden je een zeer omvangrijk netwerk; veel kennis en ervaring die gebruikt kan worden om te sparren wanneer dat gewenst is; training en opleiding omdat we weten dat je nooit uitgeleerd bent en regelmatig een informele borrel of evenement

Ben jij een professional die graag in een team opereert en weet dat je met velen meer bereikt dan alleen, kom dan eens bij ons op de koffie om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor vragen of een afspraak voor een kop koffie of een virtuele meeting bel of mail je met Klaes Sikkema (06 43044837 | klaes.sikkema@we-cpv.nl)

Ben jij:

business developer

Voor onze klanten zijn wij met regelmaat op zoek naar ervaren business developers. Verbindende professionals die kansen weten te vertalen naar slimme oplossingen en coalities kunnen bouwen om die oplossingen te verzilveren.

We zoeken professionals die met onze klanten willen bouwen aan een betere nalatenschap voor volgende generaties. Die bouwen aan samenwerking en weten dat de value case bestaat uit meer dan alleen een gezonde financiële balanspositie.

Natuurlijk heb je minimaal WO-niveau door opleiding en ervaring maar belangrijker nog vinden we dat je over de juiste vaardigheden en competenties beschikt op projecten te ontwikkelen, de juiste partners daarbij te vinden, in samenwerking met onze financieel specialisten de business case bouwt, funding regelt en een concrete en haalbare projectaanpak oplevert.

Het is belangrijk dat je in staat bent om zelfstandig te bewegen en in staat bent om goed gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk en van de collega’s die de klant en/of wij je bieden. Je hebt ruime kennis en ervaring met verschillende relevante instrumenten en modellen.

Waar je op kunt rekenen bij ons zijn uitdagende opdrachten waarbij je wordt geplaatst in complexe multistakeholder omgevingen met veelal verschillende belangen die in overeenstemming gebracht moeten worden.

We bieden je een zeer omvangrijk netwerk; veel kennis en ervaring die gebruikt kan worden om te sparren wanneer dat gewenst is; training en opleiding omdat we weten dat je nooit uitgeleerd bent en regelmatig een informele borrel of evenement

Ben jij een professional diegraag in een team opereert en weet dat je met velen meer bereikt dan alleen, kom dan eens bij ons op de koffie om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor vragen of een afspraak voor een kop koffie of een virtuele meeting bel of mail je met Klaes Sikkema (06 43044837 | klaes.sikkema@we-cpv.nl)

Ben jij:

project- of programma manager

Voor onze klanten zijn wij met regelmaat op zoek naar ervaren project- en programmamanagers die uitdagende, veelal multistakeholder complexe projecten en programma’s tot een goed einde brengen. Professionals die de verschillende belangen binnen een project kunnen dienen en die voor de klant de voortgang realiseren, het overzicht bieden en de scope bewaken.  

Vaak betreft het projecten of programma’s op de snijvlakken tussen sectoren. Projecten waar de industrie en de agrarische sector samenwerken aan toekomstbestendige stallen; waar data uit de stad leidt tot handelingsperspectief voor de burger; waar kennis van data-analyse en van infrastructuur betere onderhoudsvoorspelling oplevert; waar de energiesector en de bouw samenwerken aan een economic exchange platform; etc.

Jij kunt verschillende partijen ondanks soms grote cultuurverschillen aan tafel te krijgen -en houden. Je gaat knelpunten niet uit de weg maar zorgt voor adequate maatregelen. Je weet een project van projectinitiatie en het inrichten van de governance structuur,  tot aan oplevering vorm te geven. Je communiceert helder over afwijkingen en maatregelen die genomen moeten worden en zorgt voor continu draagvlak.

Natuurlijk heb je minimaal WO-niveau door opleiding en ervaring maar belangrijker nog vinden we dat je over de juiste vaardigheden en competenties beschikt om het project of programma tot een goed einde te brengen. We zoeken project of programmamanagers met focus, maar ook met oog voor waardevolle leerervaringen en serendipiteit. Een IPMA en/of Prince II certificering is een belangrijke pré.

We bieden je een zeer omvangrijk netwerk; veel kennis en ervaring die gebruikt kan worden om te sparren wanneer dat gewenst is; training en opleiding omdat we weten dat je nooit uitgeleerd bent.

Ben jij een professional die graag in een team opereert en weet dat je met velen meer bereikt dan alleen, kom dan eens bij ons op de koffie om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor vragen of een afspraak voor een kop koffie of een virtuele meeting bel of mail je met Klaes Sikkema (06 43044837 | klaes.sikkema@we-cpv.nl)

Ben jij:

financieel specialist

Voor onze klanten zijn we met regelmaat op zoek naar financieel specialisten die financiële analyses kunnen maken voor de klant en samen met een consortium de “collaborative business case” kan bouwen voor nieuwe ideeën en innovaties.

Je snapt dat, zeker in publiek private samenwerkingen de value case niet alleen draait om financiële winst maar ook om de maatschappelijke doelen die worden behaald. Je hebt uitgebreide kennis en ervaring met moderne verdienmodellen en kostenstructuren.

Je overziet financiële en organisatorische risico’s en deelt deze in vroegtijdig stadium met de klant maar bovenal zie je ook business opportunities die je effectief om kunt zetten naar overzichtelijke en overtuigende sheets en presentaties. Je bent mentaal lenig en weet de case vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Je bent communicatief en inhoudelijk vaardig en kunt op alle niveaus van C-level tot operatie communiceren waardoor je de juiste informatie weet te verkrijgen en draagvlak hebt voor de door jouw uitgewerkte plannen.

We bieden je een zeer omvangrijk netwerk; veel kennis en ervaring die gebruikt kan worden om te sparren wanneer dat gewenst is; en training en opleiding omdat we weten dat je nooit uitgeleerd bent. 

Ben jij een professional die graag in een team opereert en weet dat je met velen meer bereikt dan alleen, kom dan eens bij ons op de koffie om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor vragen of een afspraak voor een kop koffie of een virtuele meeting bel of mail je met Klaes Sikkema (06 43044837 | klaes.sikkema@we-cpv.nl)